මුහුණ බලන කන්නාඩි තුලින් අපිම අපි නොවන විදිහට වෑඩ කරොත් මොකද වේන්නේ .. හිතාගන්න බෑ නේද මම මේ කියන්න යන්නේත් අන්න එවගේ දෙයක් ගෑන .හොල්මන් කියන කොටත් බය හිතෙනවා නමුත් ඉතින් සමහරුනම් විශ්වාස කරන්නෙ නෑ නමුත් සමහරු ඔනවාටත් වඩා හොල්මන් කතාගැන විශ්වාස කරනවා මම නම් ඉන්නේ මේ දෙක මැද්දේ ඒ කියන්නේ විශ්වාසත් කරනවා ඔනවාට වඩා විශ්වාස කරන්නෙත් නෑ .. එවා වැඩක් නෑ බලන්න කො මම අද ගෙනාවේ මොකද්ද කියලා කාලයකින් ඔයාලට හොද ෆිල්ම් එකක් දෙන්නත් බැරි උනා ඔන්න එක නිසා මම අරන් අවා මෑස්සා ෆිල්ම් එකක් .. කෑමතිද හොදට බයවෙන්න මමත් බය වුනා .. මේ ෆිල්ම් එකේ නම මිර2 දන්නවාත් ඇති මම මගේ අඩවිය තුල මේ ෆිල්ම් එකේ පලවන කොටස ඔයාලට ගෙනෙල්ලා දුන්නා දැන්නම් දෙන්න යන්නේ මේ ෆිල්ම් එකේ දෙවන උනු උනුවේ 2010 රිලිස් වුන කොටස


ෆිල්ම් එකේ වෙන දෙවල් කියන්න නම් මම යන්නේ නෑ ෆිල්ම් එක් බලන්න කො නියමයි පටන් ගෑන්මේ ඉදගෙන අවසානය දක්වා හොල්මන් සින් සිරාවටම තියෙනවා .. ජිවිත එක්ක සෙල්ලම් කරොත් මේ වගේ දේවල් සැබැවට සිදුවන්නත් ඉඩ නැතුවා නොවේ...

පොඩක් මම ෆිල්ම් එක ගෑන කියන්නම් තරුනියක්ව මිර එකක් අසල ගාතනය කරලා මිනිය සගවලා තිබෙන අතර මෙම තරුනිය මිර තුලින් තමා ගාතනය කිරිමට හවුල් උන පිරිසගෙන් පලිගෑනිමක් නොනෑවත්වා සිදුකරන අතර මෙම තරුනියව ගාතනය කිරිමට හවුල් උන පිරිස මිරස් අසලට යන විට අත්භුත අකාරයකට තමාම මිර එක තුලින් ගාතනය කරගන්නා අකාරය පෙනෙන අතර එය සෑබ වින්ද සිදුවනවා .. මෙම හොල්මන් කරන තරුනිය ට සිටින සහොදරිය ඈය අතුරුදහන්ව ඈතෑයි සිතා සොයන අතර මෙම මිරස් තියෙන තෑන අලුතෙන් සේවයට එන තරුනයත් මෙම ගෑටලුවට මුහුණ දෙන අකාරය ගෑන තමයි කතාව ගොඩ නෑගෙන්නේ කෑමති අය ඉන්නවා නම් මේතනින් බාගන්න

0 comments

Post a Comment

Archives

Image Crunch