න්න මම මේ ලිපිය ලියන්න හිතුවේ අද ගොඩක් අය ඇඩ්සන් ගන්න දගලනවා මමත් කාලයක් කට්ට කැවා .. මම දන්න විදහට නම් ඇඩ්සන් දැන් බ්ලොග් අඩවි වලට දෙන්නේ නැ ..com වැනි ඩොමේන් නාමයක් ඉල්ලනවා com වැනි ඩොමේන් නාමයක් ගන්නත් සල්ලි යනවා නමුත් නොමිලේ ලබා දෙන co.cc වැනි ඩොමේන් තියෙනවා මම කලින් ලිපියකින් නොමිලේ ලබා දේන ඩොමේන් නාමයක් වන co.cc ගැන සටහන් කරා එවගෙම co.cc ගන්න අකාරයත් ඒ ලිපිය තුල ඇති බැලුවේ නැත්නම් මෙතනින් ගිහිලා බලන්න ,, .. co.ce වැනි ඩොමේන් එකක් අරගෙන බ්ලොගය ඇඩ්සන් වලට ඉල්ලන ඒත කොට ඩොමේන් ප්‍රශ්නය ඉවරයි නමුත්

දැන් ඇඩ්සන් වලින් එන email එක ටිකක් වෙනස් ..ඒ තමයි ඇඩ්සන් ලගේ රුලස් වලට අපේ අඩවිය ගැලපෙන්නේ නැ කියලා තමයි ඉලග email එක එන්නේ .. මොනවද මේ රුලස් එවා මොනවද කියලා ඇඩ්සන්ලා එලිකරන්නේ නැ .. නමුත් පොඩි පොඩි ඉගි දිලා තියෙනවා එවායින් වඩාත් වැදගත්වන රුල්ස් කිහිපයක් මම පහත සටහන් කරන්නම්
                                                         
Read More »


තවත් Exclusive Sharing Is Sexy Social Bookmark බ්ලොග් ගැජට් එකක් බලන්න ඔයාලාගෙ බ්ලොගයට මෙ ගැජට් එකක් ගැලපෙනවාද කියලා .

මෙ ගැජට් ගෑන ඉතින් අමුතුවෙන් කියන්න නම් දෙයක් නැ ,Sharing -Bookmark ගැජට් තුලින් කරන්නෙ අපේ බ්ලොගයේ තියෙන ලිපි (Sharing ) කිරිමක් බ්ලොගයෙ Traffic වැඩිකරගන්නත් කරගන්නත් Sharing -Bookmark ගැජට් උදවු වෙනවා කැමතිනම් මෙ ගැජට් එක බ්ලොගයට දාගන්න මම පහත සටහන් කරලා තියෙන විදිහට කරන්න .. ඉට කලින් මම මෙ ගැජට් එක දාපු බ්ලොගයක් බලන්න මෙතන කික් කරන්න (Demo) දෑන් මෙ ගැජට් එක බ්ලොගයට දාගන්න මුලින්ම

Read More »කැමතිද Fb Like Button එක දාගන්න බ්ලොගයට මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ ටිකක් වෙනස් අකාරයට Fb Like Button දාගන්න හෑටි එ කිව්වේ බ්ලොගයේ Comments වලට ඉහලින් දාගන්න හැටි තමයි අද කියන්නේ මුලින් මම මෙ ගැජට් එක දාපු හෑටි බලන්න ඔයාලාත් කැමතිනම් කිලික් කරන්න මෙතන ඒ අකාරයට ඔයාලාගෙ බ්ලොගය තුලටත් Fb Like Button දාගන්න මම පහත සටහන් කරපු විදිහට කරන්න .. මුලින්ම

Read More »
වැඩකරන Flash Animated Label Tags Cloud Widget ඔන්න මම ගෙනවා ලස්සනම Flash Animated Label Tags Cloud ගැජට් එකක් මෙ ගැජට් එක නම් නියමයි . ඔයාලාගෙ බ්ලොගයට අලුත්ම වෙනසක් එක් කරගන්න පුලුවන් වේ මෙ ගැජට් එක තුලින් නම් .මම හිතනවා කට්ටිය කැමති වෙ කියලා මෙ ගැජට් එක බ්ලොගයට එකතු කරගන්න .. මම පහත සටහන් කරන්නම් කොහොමද කියලා මෙ ගැජට් එක බ්ලොගයට එකතු කරගන්න .. මුලින්ම කියන්න ඔන ඔයාලාට යම් කිසි සැකයක් තියේ නම් මෙ ගැජට් එක වැඩ කරන්නෙ නැතුව ඇති කියලා .. මම මෙ ගැජට් එක මගේ බ්ලොග් එකකට දාලා තියෙන්නෙ බලන්න මෙ අඩවිය තුල බලන් බලන්න එක තුල නම් ගැජට් එක ගැන හොද දැනිමක් ලබාගන්න පුලුවන් වේ ..දැන් මෙ ගැජට් එක බ්ලොගයට එකතුකරගන්න කැමති අය ඉන්නවා නම් . මුලින්ම ඔයාලා ගෙ බ්ලොගයේ Design>>>>Add a Gadget>>Labels එකක් දාගන්න Display -- Cloud ටික් එකක් දිලා . දැන් Save කරගන්න .

Read More »

  

ඔන්න මම තවත් බ්ලොග් ගැජට් එකක් ගෙනාවා බලන්න ඔයාලාත් මේ ගැජට් එකට කැමතිද කියලා .
වැඩි දෙයක් නම් නෑ බ්ලොගයට දාගන්නත් ලේසි මෙRandom Posts Widget Blogger ගැජට් එක මගින් කරන්නෙ බ්ලොගය බලන කටියට අහඹුලිපි තොරාගැනිමට හැකියවක් ලබා දිම ඔයාලාගෙ බ්ලොගයට ලකි ලිපි තොරන ගැජට් එකක් දාගන්න කැමතිනම් මම පහත සටහන් කරලා තියෙන විදිහට කරන්න පොඩි වැඩක් තියෙන්නෙ පොඩි HTML/Javascript එකක් තමයි දාගන්න තියෙන්නෙ .. මුලින්ම ඔයාලාගෙ

Read More »

 
ඔන්න මම අද ගෙනවා බ්ලොග් කරන අයට වැදගත් වේ කියලා ලිපියක් ලිපියක් කිවුවාට ලිපියක්ම නෙවේ පොතක්Free SEO EBook and Tips For Search Engine Optimization මට නම් මෙ පොත වැදගත් වුනා මගේ අඩවි Seo කරගැනිමට

Read More »