කුට්ටන් කුට්ටන් කර කුට්ටන් .. මාර සින් එකක් .. පොඩ්ඩක් හිතලා තේරුම් ගන්න .. තේරුම් ගන්න බැරි නම් ඒත් හොදයි.. ඔන්න එක පන්සලක හිටියලු පොඩි හමුදුරුවොනම්ක් .. ඉතින් මෑන් මරු ෆුන් බුලට් ඒකක්ලු ඔය පන්සල වටේම තප්පයක් ගහලා තමයි තිබිලා තියෙන්නේ .. ඔය පන්සලට අල්ලපු වත්තේ හරිම හෑඩ ලස්සන ගෑහෑනියක් ලු .. පොඩි හමුදුරුවොත් ඉතින් ඈල්ම බෑල්ම දානවා ලු ඔන්න කොහොම හරි ගෑනි දෑන් සෙට් නමුත් හමුවෙන්න කතාකරන්න නම් බෑ මොකද ලොකු හමුදුරුවො ටිකක් නපුරු ගුන ගරුක නිසා පොඩි හමුදුරුවො බයයිලු ..


දෑන් ඉතින් කරන්න දෙයක් නෑති නිසා පොඩි හමුදුරුවො පන්සලේ තාප්පේ පොඩි හිලක් හදලා කුට්ටම් කුට්ටම් කියලා කිව්වාට පස්සේ තාප්පේ එහා පෑත්තෙන් ගෑනිට හිලට .... තියාගෙන ඉන්න කිවුවාලු ඔන්න ඉතින් කාලයක් මේ හිදිහට ෆුන් එකේ කුට්ටම් කුට්ටම් වෑඩේ නෑගලා යනවාලු .පොඩි හමුදුරුවො තාප්පේ හිල අසලට ඈවිත් කුට්ටම් කුට්ටම් කිව්වාම ගෑනි තාප්පෙ ගුලේ එහාපෑත්තෙන් ---- තියාගෙන ඉන්නවාලු දෑන් ලොකු හමුදුරුවො වැඩේ දකිනවාලු ඔන්න ඉතින් ලොකු හමුදුරුවො කරන්නේ හොද රත් කරපු යකඩ කුරකුත් අරගෙන යනවාලු තාප්පේ හිල අසලට ඔන්න ලොකුහමුදුරුවොත් කුට්ටම් කුට්ටම් කිව්වාලු ඒතකොට තාප්පේ අනිත් පෑත්තට ගෑනි ඈවිල්ලා හිලට තියාගෙන .... ඉන්නවාලු.

ඔන්න ලොකුහමුදුරුවො රත්කරපු යකඩකුර දෑම්මා තාප්පේ හිලෙන් ඈතුලට ඔන්න ගෑනි විලාප දිගෙන දුවනවාලු .

පසුදින මේ කිසිවක් නොදන්න පොඩි හමුදුරුවො ඈවිල්ලා තාප්පේ ගුල ගාවට ගිහිල්ලා කුට්ටම් කුට්ටම් කිව්වාලු ... හි හි හි තාප්පේ අනිත් පෑත්තෙන් ගෑනි කිව්වාලු කුට්ටම් කුට්ටම් නෙවේ මගේ...... කරකුට්ටම් කියලා .. හි හි :D නේ

1 comments

  1. ADARE  

    :))

Post a Comment

Archives

Image Crunch