ජිවිතය ජිවත් කිරිමට අවශය බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා දෙනෙත් ඉදිරියේ කඩා වෑටෙද්දී ජිවිතයේ අරුත කුමක්දෑයි ප්‍රශ්නාර්ථයක් මසිතේ ඈතිවිය නෑවත දින පොතක සටහන් කලයුතු යමක් වේ යෑයි මා සිතුවේ නෑහෑ ජිවන ගමනේ විශාල හෑලහෑප්පිම් වලට මුහුන දෙමින් පෑමින මාවත අවසන් කර සෑනසිලි දායි ලෙස මා අරමුණ ඉටුකරගත්තා යෑයි හෑගිමත් මා තුල විය පාසල් සමය එය එතරම් සුන්දරයි හරිම සෑහෑල්ලුයි එයින් එහා ලොකයක් අපව මෙතරම් රවටාවි අතරමන් කරවි යෑයි කිසි දිනක නොසිතුනි . දෙමාපියන් මිතුරන් වගකිමක් බියක් නොමෑති වට පිටාව අපව ආරක්ෂාකලා ඉන් විශමාචාර වු ලොකය අපේ ජිවිත බිලිගෑනිමට හෑම විටම බලා සිටියා ..


ජිවිතය ගෙවාගෙන යද්දි හිතට වදදෙන බොහොදේ සිදු වුනා පාසල් සමයෙම සුන්දර ආදරය ජිවිතයට එබිකම් කලේ සම වයසේ මිතුරියන්ගේ ද ආශිර්වාදය මධ්‍යයේයි . ප්‍රථම ප්‍රේමය අවසන් ප්‍රේමය අවසන් ප්‍රේමය කර ගෑනිම මගේ අරමුණ විය . ඒ අරමුණ ඉටුකර ගෑනිමට මගේ දෙවය මට කාරුණික විය ඔහු හෑම අතින්ම මගේ අදහස් හා සමාන විය දඩබ්බර සිසුන් අතර ඔහු විනිත විය ගුන යහපත් විය ඒ ගුනයහපත් කම හෑදියාව මාහට ඔහුගේ ආදරය පිළිගෑනිමට හේතුවිය . නමුත් සුපුරුදු බියක් නිරන්තර සිතේ විය සමාජ සම්මතයට අනුව මා සමාජයට හානිකර ලෙස ජිවත් නොවිය යුතුයි යටි හිතේ නිතර මා අවධිකරවමින් සිහිගෑන් වුවා . මා ඔහුට ආදරය කිරිම වේවිද / හානිකර වේවිද ඒ හෑම බියක්ම කෙමෙන් කෙමෙන් ඔහුගේ චරිතවත් කම හමුවේ වියපත් විය . දෙමාපියන්ගෙ විරොධතා කෙමෙන් කෙමෙන් වෑඩිවිය .නොවෙනස් බෑදෙමෙන් යුතුව අව0ක ආදරය අපේ ගමන දිරිමත් කලා.


දිනෙන් දින සුන්දර පාසෑල් භුමියේ අපේ ආදර කථාව කවියක් හො ලියෑවිනි . හෑම විටම ඔහු මට ආරක්ෂකයකු විය ඉතා ආදර්ශමත් පෙම් යුවලක් ලෙස පාසෑලේ සෑමගේ මතයේ අපව තෑන්පත් විය , උසස්පෙල පන්තියෙ අප දෙදෙනා අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන ගියේ අධ්‍යාපන කටයුතු අවසානකර අනාගතයේ අපි අපේ ජිවිත යහපත් ලෙස ගත කිරිමේ හෑගිමෙන් යුතුව දෙමාපිය ආශිර්වාද ලභාගෙන ආදරනිය කෑදෑල්ලක් හදා ගෑනිම අපේ සිහිනය විය ඒ උදෙසා අපි දෙදෙනාම ඉලක්ක ගත ගමනක යෙදුනි . ඔහු රෑකියාවක් කරා යොමු විමත් මා වෑඩිදුර අධ්‍යාපන කටයුතු වල නියෑලෙමින් අපේ ආදරණීය අරමුනින් යුක්තව දවස් ගෙව්වා . වසර 10 ට පසු දෙමා පිය ආශිර්වාදය අපට ලෑබුනි. හෑම සුසුමක්ම හෑම දසුනක්ම මට ඔහුම විය . ගෙවේන හෑම තත්පරයම ඔහුගේ සුභ සිද්ධියම ප්‍රාර්ථනය කලහ . කිසිදු විටක ඔහුට බොරුවක් නොකිවෙමි වචනයෙන් පරමාර්ථ අර්ථයෙන්ම මම ඔහුට අව0ක විය සෑම දුකම සෑපම ඔහු සමග බෙදාගත්තෙමි දහසක් බාදක දුක් කම් කටොලු මෑද වසර 10ක් ගෙවුන අපේ ජිවිත වලට නව පනක් ලෑබුනා . .

 
වසර 10 ක් පමන දෙමාපිය විරොධය මත එක් අරමුණක ගමන් ගත් අපි අවසානයේ අපේ ප්‍රාර්ථනාව ඉටුකරගත්තේ දෑඩි අධිෂ්ඨනය සහ කෑපවිම මගින් .. සියලු දෙනාගේ ආශිර්වාද මෑද අපි ප්‍රාර්ථනා කර කෑදෑල්ල තෑනුවා . නව ජිවිතයක් මට ලෑබුනි හෑම සතුටක්ම මට ලෑබුනි මම මට පුලුවන් උපරිමයෙන්ම අපේ ලොකය සුන්දර කරා ම0 මගේ පවුල අපේ ලොකය වෙනුවෙන් කෑපවුනා අපේ පවුල ලස්සනට ගොඩ නෑගුවා මේ අතර පු0චි දුවක්ද අපේ ලොකයට ඒකතුවුනා.. ඉතිරි කොටස් ඉදිරියෙදි ..

0 comments

Post a Comment

Archives

Image Crunch