මොකද්ද මේ ආදරය රාගයට පමණක් සිමා වු දෙයක්ද ? නෑ එහෙම නෑ ආදරය කියන්නේ හදවතට සනිපත හැගිමක් .. ආදරය අව0කව ඇතිවන්නේ අපේ භාෂාවේන් කියනවානම් සිරා ආදරයක් ඇතිවන්නේ.. ගැලපිම මත සහා එම ආදරයට ගොදුරු වුන කෙල්ල හො කොල්ලා ගැන සිතට අව0ක  හැගිමක් ඇතුල් විම මතයි මේ අව0ක හැගිම් අපිට ඔන ඔන විදිහට හිත තුලට ඇතුල් කරගන්න බෑ මේ හැගිම් අපි ට නොදෑනිම ඇතිවෙන දෙයක්.


ආදරය කරන හෑම කෙනෙක් තුලම තම ප්‍රේම්වතා ගෑන හො ප්‍රේම්වතිය ගෑන මේ අව0ක හෑගිම ඈතිවන්නේ නෑ අන්න ඒ තුලින් තමයි ආදරය නිරුවත් වන්නේ , ශරිරයට , ලස්සනට ,සල්ලිවලට ආදරය කරන සිත් තුලට නිවෑරදි ආදරය ගෑන අව0ක හෑගිමක් ඈතිවනවා බොහො විට අඩුයි .. තවදෙයක් ආදරය යන වේශයෙන් ශරිරය තුල තියෙන හොමොන විසින් ඈතිකරන හෑගිම් මගින් ආදරය වෑල්ලේ ගස් පදුරු අස්සේ නිරුවත් කිරිම හා රෑවට්විම සිදුකරනවා. ආදරය රෑවෑට්විම සිදුවන්නේ දෙදෙනා තුලින්මයි මොකද දෙදෙනාගේ කෑමෑත්තක් ඈතුව තමයි ආදර රවට්වන්නේ .. නමුත් අන්තිමට රෑවටෙන්නේ තමන්මයි.. මම දකිනදෙයක් තමයි කෙල්ලෙකුට තියෙන හොදම වටිනාකම තමයි අඩම්බරකම සහා හොද හෑදියාව . ඔන්න ඔය දේවල් තුලින් කෙල්ලෙකුගේ වටිනාකම මෑනගන්න පුලුවන් නමුත් අද සමාජයේ කෙල්ලො හිතන්නේ කොල්ලෙක් කෙල්ලෙක්ව මනින්නේ .. නයිට්කල්බ් යනවානම් . ඈග පෙන්න අදුම් අදිනවානම් කියලා තමයි මේක වෑරදි මතයක් ..

නමුත් ඈත්තටම එවගේ කෙල්ලො ගෑන කොල්ලො හිතනවා තමයි වෑඩි පුර නමුත් අව0ක අදහසින්නම් නේවේ .. කවදාවත් කොල්ලෙක් කෑමති නෑ . කොල්ලො එක්ක වෑඩි පුර ගෑවසෙන .කොල්ලො 3 , 4 දෙනෙක් ඒක්ක ප්‍රේම් කෙලලා චාටර් වුන කෙල්ලෙකුට අව0කව ආදරය කරන්න නමුත් කරන පිරිසකුත් ඉන්නවා 8% වගේ තමයි.. මුලින් යලුවෙක් විදිහට ඉදගෙන පසුව ආදරය කරන පටන්ගන්න එක තමයි අද නව රෑල්ල . මුලින් මිතුරන් වශයෙන් ඈවිල්ලාත් ආදරය මුලාකරන පිරිසක් ඉන්නවා .. කෙල්ලෙක් වුනාම දෑන ගන්න ඔන තමන්ගේ ගරුත්වය නෑතිවන විදිහට හෑසිරෙන් නෑතුව ඉන්න අනිත් දෙය තමයි අද ආදරය අන්තර්ජාලය තුල රුපියල් 100 ,200, විකිනෙනවා ..වෑල්ලේ හො ගස් පදුරු අසල , හොටල් කාමර තුල ආදරය හොර රහසේ රෑවෑට්ටුවත්, එවා දන්නෙම නෑතුව කවුරුත් දන්නා රහසක් බවට පත්වනවා ,අන්තර්ජාලය තුල පසුදින තමන් ගෙ ආදර රෑවෑට්විමේ හොර රහස් ලොකත් ප්‍රසිද්ද වන්න ඉඩ ඈතිබව එ මොහොතෙ හොටල් කාමරයට වෑල්ලට යන්න කලින් සිතුවානම් .. නමුත් දෑන් කරන්න දෙයක් නෑ මුලු ල0කාවෙන් 60% පමන තරුන තරුනියන් ඔබ ගෑන දෑන් දන්නවා ඔබව හදුනනවා අන්තර්ජාලය තුලින් ඔබව රස විදිනවා අන්තර්ජාලය තුලින් නමුත් ඔබ කවදාවත් අන්තර්ජාලය පවිචිකරන්නෙ නෑති ඒ ගෑන නොදන්නවා උනාත් ඔබව අන්තර්ජාලය හදුනනවා .. මේ ගෑන සිතන්න ඔන කොල්ලොන්ට වඩා කෙල්ලො.. මට විටක හිතෙනවා මේ දෙවල් ලියනකොට ඈයි කෙල්ලො මේ තරම් අනුනුවන වුනෙ කියලා නමුත් හෑම කෙල්ලෙක්ම මෙහෙම නෑ සමහරු ඉන්නවා නියම විදිහට අන්න කෙල්ලො කියලා කියන්න පුලුවන් විදිහට මම හිතන්නෙ මෙහෙම වෙන්න ප්‍රධන හේතුව හෑගිම් පාලනයකරගන්න බෑරිකමත් සමාජයක් නෑතිකමත් ගොන් කමත් කියලා . නමුත් ලස්සන ජිවිත තමන් විසින්ම විනාශකරගන්නවා . වෑල්ලේ හොර රහසේ කරන ආදරය වගෙද . හොද ගරුත්වයක් ඈතුව නියම කාලය තුල ආදරය කරලා දෙමා පිය කෑමෑත්ත යටතේ විවාහ වි අව0කව ආදරය කරමින් ලස්සන පවුල් ජිවිතයක් ගතකරන එක ,, මම කියන්නෙ නෑ වෑල්ලේ ආදරය කරපු අයට ලස්සන ජිවිතයක් ගතකරන්න බෑ කියලා නමුත් අද වෑල්ල ඉස්සර වෑල්ලට වඩා වෙනස් සුනාමියෙන් පස්සේ මම වෑල්ල දෑන් වෙනස් අන්තර්ජාල කෑමරා කාචයට අසුවන්න තියෙන ඉඩ අද වෑල්ලේ වෑඩි අද හෑම පදුරක් ආදරය රවට්වන ස්ථානවල ආදරය රෑවෑට්විම පටිගත කරන කෑමරා කාච පිරිලා තියෙනවා සමහර විට තමන් සමග ආදරය රවට්වන අනිකුත් පාට්නර් ගාවත් අන්තර්ජාල කෑමරා කාචයක් නෑතුවා වන්න බෑ .. කවුද කෑමති තම රුව මුලු ලොකයේ ඉන්න පිරිසගෙන් %80 ට පමන පිරිසකගෙ රසස්වාදය උදෙසා අන්තර්ජාල ගතකරන්න කවුරුවත් කෑමති නෑ නමුත් තමන් නොදෑනම ඒ දෙවල් සිදුවනවා තමන්ගේ නොසෑලි කිලිමත් නිසා .. ඔන්න තව දෙයක් මම අද අපි කවුරුත් දන්න එ වගෙන පවිචිකරන fb (කපුවා) යන නාමයෙන් හදුන්වනවා මොකද කියන්නෙ මම වෑරදිද අද ල0කාවේ මෙන්නම් ලොකයේ සිටින අනිකුත් කපුවන්ට රෑකියාව නොමෑති වේලා කියලා මම කිවුවොත් හරි ..මොකද අද FB පවිචිකරන බොහොදෙනා ෆ්බි එක යොදාගන්නවා කපුවාට .


fb එක ඈතුලේ විවාහ වන ක්‍රමයකුත් හදුන්වලා දුන්නානම් හරි .. අද ගොඩක් තරුන තරුනියන් fb එකට දාලා තියෙන profile පින්තුරයට රෑවටිලා ආදරය රවට්වන්න පටන්ගනවා මුලින් මිතුරන් ලෙස පසුව ආදර වන්තයො ලෙස ඉට පසු හමුවන්න යනවා සජිවිව ඔන්න කෙලවෙනවා මල පොඩි වෙනවා අන්තර්ජාලය තුල ප්‍රචාරය වනවා වෑඩේ මට්ටු .. නවින ලොකය ආදරය ගෑන හිතනවා අඩුයි මොකද අද ලොකය තුල පවතිනේ රේස් එකක් තව එකේකු පහුකර ඉදිරියට යෑම තමයි දියත්වනේ කුඩා ලමයාගෙ සිට මහලු මිනිසා දක්වා මේම තරගය පවතිනවා ඉතා වේගවත් ලෙස , මුදල් පසු පස හමා යන නවින ලොකයේ මිනිස් සිත් තුල ආදරය කියන නිවෑරදි හෑගිම දකින්න අමාරුයි .. මම පොඩි දෙයක් කියන්නම් මම අද සටහන් කරන titleඒකට පොඩ්ඩක් ඉවතට ගිහිල්ලා .. ඒ තමයි අපේ පු0චි කාලය .. මම අදත් කෑමති පු0ච් ලමයි බොල ගෙඩිවගෙ එහාට මේහාට පෙරලි පෙරලි සෙල්ලම් කරන හෑටි බලන් ඉන්න, නමුත් එදා පු0චි ලමයී හා අද පු0චි ලමයි අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා ඒදා අපි පසල් යන කාලේ හරි මරු 2, 3,4,5, යන පාසල් ශේණිවල ඉගනගන්න කාලේ .

මතක් වෙනකොට මරු හරිම ලස්සනයි නිදහස් හිතට කිසිම බරක් තිබුනේ නෑති එකාලේ අයේ එන්නේ නෑ නම් තමයි නමුත් ඒකාලේ ගෑන මතක් කරගන්න කොට හිතට දෑනෙන නිදහස මට වගෙම ඔයාලාට දෑනෙනවා ඈති කියලා මම හිතනවා . දෙදුන්නේ පාට ගනන් කරපු සමනල්ලු කුරො ඒක්ක සේල්ලම් කරපු අම්මාගේ තාත්තාගේ තුරුලට වේලා ආදරය විදපු ඒකාලේ අපිට තිබුන ප්‍රශ්ණ දෙකයි නෑත්නම් තුනයි උදෙ නෑගිටින එක පාසල් යන්න බෑ කියලා ඈඩුව හෑටි නිදි මතේ පාසල් ගිහිලා ටිචර් දිහා බලාගෙන ඉන්න බෑරුව ගුටි කාපු හෑටි මතක් වෙනකොට මරු .. එක තෑනකට වෙලා ඉන්න බෑරි පාසලේ පුටුවේ මිනිත්තු කිහිපයක් ඉන්න බෑරුව ඈබරුන හෑටි අපි එකාලේ පාසල් ගියාට පස්සේ හිතන්නේ එකම දෙයයි ඒතමයි ඉන්ටවල් බෙල් එක ගෑන එක ගහපු ගමන් බඩ පුරවගෙන පාසල් වත්ත පුරා දුවනවා ගෑහෑනු පිරිමි කියලා බේදයක් නෑතුව දුවන කොට අල්ලන සෙල්ලම් කරනවා . මරු එ කලේ කෙල්ලොන්ට කොල්ලො බයයි :ඪ් . මරු ඉන්ටවල් අවසාන වුනාට පස්සේ ඉතින් ඒ පාර හිතන්නේ ඉස්කොලය ඈරේන බෙල් ඒක ගෑන .. ඒ අතර ටිචර්ට පේන්නෙ නෑති විදිහට පොඩි පොඩි සෙල්ලම් කරනවා ඩේස් එක තුල ඒකාලේ තිබුනා එක එක සෙල්ලම් නම් වශයෙන් කියන්න ගියොත් , නෑ එක්කො වෑඩක් නෑ . නමුත් බලන්න අද ලමන්ට ඒ සමනල්ලු ගෑන දෙදුනු ගෑන හිතන්න වේලාවක් තියෙනවාද කියලා මොන්ටි සොරි යන කාලයේ ඉදන් දෙමා පියන්න් කියලා දෙන්නේ උබ අර ලමයාට වඩා ලකුණු ගන්න ඔන .තව කෙනෙකු පරදවා ඉස්සරහට යන්න තමයි කියන්නේ නමුත් එක වෑරදි නෑ නමුත් ඒ දෙවල් ලමයාගෙ මනසට දාන්න සුදුසු කාලයක් තියෙනවා ..

දැන් පවතින්නේ තනිකර තරගයක් පමනයි දෑන් 1,2,3 ශේණිවල ඉන්න ලමයෙකුගෙන් දේදුන්නක් ගෑන ඈහුවොත් සමහර විට දන්නේනෑ ගොඩක් අවස්ථාවකදි දේදුන්න ගෑන සේරම දේවල් දන්නවා නමුත් දෑකලා නෑ .. ඒ දෙවල් දකින්න තරම් උනන්දුවක් ඔහුන් තුල නෑ තියෙන්නේ තරගය පාසලේ විවේක කාලය තුලත් පොත අතේ මොකද පාඩම් කරලා තිබුනේ නෑත්නම් පාසලේ ටිචර්ට වඩා ගෙදර අම්මාගෙන් බෑනුම් අහන්න සිදුවනවා ... නවින ලොකය තුල ජිවිත තරගයක් තුලින් වෙනස් වෙලා තියෙනවා කාලාවට ලැදි කාලාව හදුනාගත් පිරිසක් නවින ලොකය තුල බිහිවිම දැන් අඩුවෙලා තියෙනවා ..

දැන් නම් ඇති වගේ මගේ හිතේ තියෙන ගොඩක් දෙවල් මම අද ලිව්වා ඔයාලගේ ජිවිත වලටත් මේ ලිපියෙන් ගන්න පුලුවන් දෙයක් තියේනම් ගන්න. ....

4 comments

 1. ishan  

  මොනා නමුත් ඔයා ඇත්තම කියල තියෙන්ව,ඕකතමයි අද පවතින ආදරයේ සැබෑ තත්වය,ඒවගේම අද ලංකාව තුල පවතින තත්වය.මට මෙක කියවද්දි හිතුනෙ දැන් කෙලන්ගෙ මායම් ටික කොල්ලන්ට මාරුවෙලා ද කියල,අපි ඉසර නම් අහල්තියෙන්නෙ කෙල්ලෙක්ට රැවටුනු කොල්ලෙක් ගැන,ඒත් දැන් අහන්නෙ කොල්ලන්ට රැව්ටුන කෙල්ලොගැන්,අනිවා කාලානු රූපීව මායම් ටිකත් මාරුවෙලා,

 2. ADARE  

  @ishan බොහොම ස්තුතියි සහොදරයා අදහස් දෑක්විම සම්භන්දව. දියුණුවත් සමග තමයි හෑම දෙයක්ම වේනස් වන්නේ ..

 3. Manjitha(BIG M)  

  aththa hama ekatama terenne nati 1 tama bn duka...

 4. Anonymous  

  hithata ekagawa katha karala thiyenawa, hithata awankawa wada karana onama kenekta, awankawa adare karannath labagannath puluwan

Post a Comment

Archives

Image Crunch