ලොක සෞඛ්‍යය නීර්ණය කර ඈතී පරීදී ජීව්තයේ සෑම අවස්ථාවකදීම මතුවන ප්‍රජනන පද්ධතීය සම්බන්ධ ශාරීරීක මානසීක හා සාමාජීය කරුණුවල සුභසධනය ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය ලෙස සෑලකීය හෑකීය,, මෙහීදී දුම්බොන අයගේන් සීයයට 50 ක් පමනම නෂ්ට කාමයේන් පෙළෙන බව පෙනී ගොස් තීබේ . යුරොපයේ රටවල් කීහීපයක් කරන ලද පරීක්ෂණ වලීන් දුම් නොබොන අය මෙන් දෙගුනයක් දුම් බොන අය මෙම තත්වයට පත්වන බව හෙළීව් ඈත .. 
දීයවෑඩීයා රොගීන් අන් අයට වඩා නෂ්ට කාමයෙන් පෙළෙන රොගීන් තත්වයට පත්ව්මේ අවද්‍රනම වෑඩී තත්වයක පවතී .. දුම් පානය නොකරත් දුම් පානය කරන පුද්ගලයන් සහා දුම් පානය කරන ස්ථාන වල සීටීමේන දුම් ආස්‍රාණ්ය කීරීම නීසත් ඔවුන් ද මීට ගොදුරු ව්මට ඈතී ඉඩකඩ බොහොය ... සීගරෑට් දුමේහී ඈතී කාබන් මොනොක්සයීඩ් වෑනී වීෂ ද්‍රව්‍ය රුධීර ධාවනයට ඒක්වී හානී පෑමීණ්වීම නීසා මෙම තත්වය පහළ වෙයී දුම්බීම නෑවෑත්වු ව්ට හො අඩුකළ ව්ට ඒවා මගහෑරීයයී .. ,, දුම් බොන වනීතාවන්ගේ අර්තවභාවය ( ඔසප් නෑවතීම ) කලීන් සීදුවන්නේ මේ නීසා ව්යහෑකී යෑයී අනුමාන කෙරේ .. දුම් බොන පීරීමීන්ගේ ශුක්‍රාණු ප්‍රමාණය අඩුවනවාත් සමග සෑහේන ප්‍රමාණයක් ව්කෘත්තීතාද නීර්මාණය වේ.. ... ගර්භණී අවස්ථාවේ සක්‍රීය හො අක්‍රීය දුම්බීම නීසා කළල වර්ධනය හීන වේ .. ඒමගීන් බර අඩු දරුවන් බීහීව්ම සහා ගබ්සාව , ප්‍රසුතීය මරනය ද සීදුව්ය හෑක ..


ලාමක සැප සොයා දුම්පානය කරන්නන් ඇයි දුම් වැටියට බය නැත්තේ ? ගැටලුව සංකිර්න නම් නැ ඉතාම ලාමක හේතුවක් නිසා දුම්වැටිය මාරා ලෙස නොව මිතුරා සේ ඔහුන් වැලදගන්නේ ශරිරය විසින්මයි ඔනම දෙයක් දවස් 24 පුරා නොවෙනස්ව කරනවා නම් එය පුරුද්දක් බවට පත්වනවා එම නිසාම දුම් බිමත් ඉතා නරක පුරුද්දක් ලෙස ඇබ්බැහිවිමක් දුම්බොන්නන් තුල ඇතිවනවා . මෙම පුරුද්දෙන් මිදෙන්න අපහසුනම් තමන්ට නමුත් මිදිමට අවශ්‍යතාවය තියෙනම් නිහතමානී ප්‍රද්ගලයෙක් ලෙස මනො වෙද්‍යවරයකු තුලින් ප්‍රතිකාර ගැනිමෙන් ඔබ ඔබට අවංකව ඔබද දුම් මාරයා ගෙන් ගලවා ගෙන ඔබ ඇසුරු කරන සාමාජයට ද කරන විශාලතම උපකාරය වෙ ..ලාමක සැප පස්සේ හමායන්න එපා ..මම මේ ලීපීය ලීයන්නේ ඔයලට යම් කීසීදෑනුමක් අවබොදයක් ලබාගන්න උපකාරී වෙයැයී සීතා ...

3 comments

  1. indi  

    ල0කාවෙ කාන්තාවො දුම් දමනව විතරයි බොන්නෙ නෑ

  2. ADARE  

    හී හී ඒකනම් හරී මචො thank ..ela

  3. අතුල ආරියසේන  

    නියම ලිපියත්.බොහෝ දෙනෙකු‍ගේ අවධානය දිනා ගන්නවා නිසැකයි. මගෙත් මේ විෂය සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් තිබෙනවා.

Post a Comment