දෑන් වයස 19 යී .. මොනවා කරන්නද කීයලා හීතාගන්න බෑ .. යලුවො නම් දෑන් ගොඩක් වෙනස් වෙලා .. සමහර යලුවො කෙල්ලො නීසා වෙනස් වේලා.... තවත් යලුවො ජොබ් හොයන්න පුදුම වෙහෙසක් ගන්නවා .. තවත් යලුවො ජොබ් කරනවා ..

නමුත් තමන්ගේ දෑනුමට සරීලන්නේ නෑතී ජොබ් කරන්නේ මම හීතන්නේ ඒහෙම වෙන්න හේතුව ඔහුන්ට දෑනුම තීබුනාට සමාජය ගෑන දෑනුමක් නෑතී නීසත් සල්ලී හොයන්න තීයේන අසාව නීසා සීදුවන දෙයක් කීයා.තවත් සමහර යලුවොන්ට ඉස්සර හීටපුයලුවො මතකත් නෑතීවේලා දෑක්කත් නොදෑක්කා වගේ යනවා ඔහුන් නම් ඉතීන් යලුවො කීයන නමටත් ගෑලපේන්නේ නෑ ... තවත් යලුවො කෙල්ලව බදීන්නේ නෑතුව බෑදලා . ඔහුන් ඔහුන් ගේම කීයලා සීහීන ලොක තානාගේන ඒ සීහීන ලොක තුල ජීවත් වෙනවා .. ඔහුන් දන්නේ නෑ සමාජය තුල සීදුවන වෙනස් කම් .. ඔහුන් හීතන්නේ හෑම ව්ටම ඔහුන් තානාගත්ත සීහීන ලොක ගැන වීතරයී . සෑබෑ ලොකය ගෑන ඔහුන්ගේ හීතේ කීසීම අදහසක් නෑ .. තවත් යලුවො කෙල්ලො ඒක්ක පෑනලා යන්නේ කොහොමද කීයල කල්පනා කරන්නවා .. ඔහුන් සීතන්නේ නෑ ඉදීරී අනාගතය තුල කුමක් කරන්නද කීයා..

සමහර යලුවො හීතන්නේ 19 පෑන්නා කීයන්නේ ඉගෙන ගන්න ඒක නවත්වන කාලය කීයලා .. ඔහුන් හීතන්නේ නෑ මුලු ජීවීත කාලය තුලම අපී ඉගෙන ගන්න ඒක කීයලා කරන්නේ .. තවත් සමහරු හීතන්නෙ 19 කීයන්නේ තම පවුලට සලකන්න ඔන කාලය කීයලා .. තවත් සමහර යලුවො ඉස්සර හීටීයා වගේ ෆුල් ෆුන් ඒකේ ඉන්නේ උන් දන්නේ ෆ්න් ඒක ගෑන වීතරයී .. ඒකත් මරු ..

මම නම් හීතන්නේ ජීවීතය තීයේන්නෙ වීදීන්න ම්සක් වීදවන්න නෙවේ කීයලා .. හෑම දෙයකම ජය පරාදය කීසී අවුලක් නෑතුව වීදීන්න පුලුවන් වීදීයට ඔනවාට වඩා දෙවල් ගෑන බලාපොරොතු තීයගන්නේ නෑතුව සැහැල්ලුවෙන්තමන්ට කරන්න ඔන කීයලා හීතෙන දෙවල් ගෑන දෙපාරක් හීතලා කරන්නවා නම් .. මම හීතන්නේ ඒ පුද්ගලයා සර්ථකයි  කීයලා ...

5 comments

 1. Shadow/හේමලයා  

  19 නේ තාම.දැම්මම කලබල වෙන්න එපා.තව ටිකක් ඉඳලා බලපන් මිනිස්සු වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද මොන හේතු උඩද කියලා.හොඳ හොඳ සෙල්ලම් එළිවෙන ජාමෙට නොවැ........:d

 2. Anonymous  

  @Shadow/හේමලයා සම්පූර්ණයෙන් ඇත්ත කතාව ඔය තාම පටන් ගැම්ම විතරයි... නමුත් අනිත් අය කෙසේ වෙතත් තමන්ට ඕන විදිහට ජීවත් වෙන්න... :s

 3. ADARE  

  @Shadow // @Buddhi_Kasun ; - ස්තුතී මචො අදහස් දැක්වීම සම්බන්දව

 4. පිස්සා පලාමල්ල  

  19.... හි හි එහෙන මලේ අර හේමලය කිව්ව වගේ. උබ තාම මිනිස්සු වෙනස් වෙනව දැකල නැහ. 22 විතර පහු වෙද්දි බලපන්කො....

 5. ADARE  

  @පිස්සා පලාමල්ල // ඔව් සහොදරයා ඒකත් ඈත්ත .. ස්තුතී මචො අදහස් දැක්වීම සම්බන්දව :q

Post a Comment