සොදුරු වසන්ත සමයක හමු වි මට ආදරය දි මා ලග දෑවටෙමින් සිටි කුමරිය ..
මගේ ලගට වි ආදරය ඉල්ලමින් දෑවටුනු සෑටි .. ලා නිල් පෑහෑති ඈගේ දෙනෙත් තුල සෑගවුන ආදරය මා හට දිලා .. රොස මල් වලට සම වු ඈගේ දෙතොල් මා මුල්වර සිබගත් සෑටි තවමත් ඈත ඒ මතකය මා තුල .. ජිවිතය තුලට නව ජිවයක් එක් කළ ඈ .. මා හදේ සිරවි සිටින්නි .
කදුලු එකට බේදාගත් හෑටි ඈ සමග .. සෑප දුක දෙකටම මා ලග සේවනෑල්ලක් සේ මා සමග සිටි පිය සෙනෙහස නොලද ඈ මා තුලින් ඈගේ පියාගෙන් නොලද ආදරය සෙනෙහස නොඅඩුව සොයන බවත් මා මට හෑකි පමණින් ඈයට නොලද් පිය සෙනෙහස මා තුලින් ලබා දිමට උස්සාහ කරා . ඈ මා හට සියල්ල විය විටක මා ඈගේ කුඩා දරුවේක් සේ සෙනෙහස හොයමින් සිටියා තවත් විටක මා ඈ හට ආරක්ෂකයකු විය ඈ හට කිසිදු දුකක් දෑනෙන්න ඉඩ නොදෙමින් ඈගේ වේදනාව මගේ කරගත් අවස්ථා බොහොමයි ඈ අතින් මා සිත රිදුන අවස්ථා බොහොමයි නමුත් මා ඒ වග ඈයට හගවන්නෙ නැතුව තනියම දුක දරාගත් හැටි මතකේ තවමත්.


ඈත .. කලුවර රෑයක පවා ඈයව තනි නොකර ඈයට තනියක් නොදෑනුනු බව මට විශ්වාසයි .. ඈයට මෙන්ම ඈගේ පවුලේ අනිකුත් අයටත් මා නො අඩුව ආදරය කරා ඔහුන්ගේ දුක සෑප ආරක්ශව ගෑන නිරතුරු විම සොයා බෑලිමට මා ප්‍රේම් වන්තයෙක් හෑටියට අමතක නොකල බවත් ඈ මෙන්ම ඈගේ පවුලේ අනෙකුත් අයද හොද හෑටි දනි.. කාලය සමග ඈය මා හට නපුරු වන බව මට දෑනුනා නමුත් මා ඒ ගෑන තනිවම දුක දරා ගෙන කාලය ගතකරා .. කාලයත් සමග ඈය මට පෙන්වු මතු පිට රුපය බව මට හෑගුනා ඈගේ නියම සුරුපය මා හෑදිනගෙන සිටි ආකාරය වඩා වෙනස් බව මට කාලයත් එකක් වෑට වුනා නියම සුරුපය එලියට පනින්න උස්සාහ කරන බව මට දෑනුන නමුත් මා එය නොදන්නා සෙ සිටිමින් අපේ ආදරය ආරක්ෂාකරගන්න.. මට හෑකි පමණින් සෑම උස්සාහයකම නිරත වුනා ..

නමුත් මා හද දිනෙන් දින රිදෙන බව මට වෑටවුනා .. ඈයට වඩා ස0වේදි මා තනිවම හෑඩුව වාර අනන්තයි . මා ඈ ගෑන සමාජයට දි තිබුනේ ඈ ගුනවත් නිහතමානි මට අව0කව ආදරය කරන හොද හෑදියවක් ඈති තෑනෑත්තියෙක් ලෙසයි .. මා සමාජය ඉදිරියේ අසරණ වන බව මට දෑනුනා .. මට මවක් , ගෑහෑනියක් ,යෙහෙලියක්, ප්‍රේම වන්තියක් , දියණියක් සේ මා ලග සිටි ඈ දෑන් දිනෙන් දින මොහොතෙන් මොහොත ඈය මා ගෙන් දුරස් වන්නඋස්සාහ කරන වග මට දෑනුනා මට හෑකි සියල්ලම මා අපේ ආදරය ආරක්ෂාකරගන්න කරා නමුත් මගේ උස්සාහය සර්ථක නොවිය. ඈ කිසිම හේතුවක් නොමෑතිව . මා පෑතු මා සිතු ආදරය දිලා මා ගෙන් සමුගත්තා .. ඈ ගේ ආදරය තුල මා තවමත් තනිවි ඈති මුත් මා ඈ හට වෙයිර කරන්නේ නෑ ඈට මා ආදරය කර තරමට මට හිනෙන්වත් ඈයට බනින්න බෑ වෙයිර කරන බෑ . ඈ හොද තෑනක හොදට ජිවත් වනවා දකින්න මම ආසයි . අපිට වරදින තෑන් බොහොමයි ජිවිත කාලය තුල .

සමහර විට වෑරදින තෑන් නිවෑරදි කරගන්නත් බෑ . නමුත් උස්සාහ කරනවා මිස වේන කරන්න දෙයක් නෑ .. ආදරය තුල දිනුම පෑරදුම දෙකම සම සමව ඈති අතර තව කෙනෙක් දිනන්න තව කෙනෙකුට පෑරදුම බාර ගන්න සිදුවනවා .. නමුත් පරදින කෙනා හෑම දාම පරදින්නෙත් නෑ .. සතුට රෑදුන තෑන ඉට ටිකක් ඉදිරියෙන් දුකත් රෑදිලා තියෙනවා තවකාලික ලේ මස් වලින් සෑදුන අමුතුම උපකරණයක් තුලට සිර වි අපි ජිවිතය යන ක්‍රීඩාව තුල යෙදෙන අතර .. මේ ක්‍රීඩාව තුල තවත් උප ක්‍රීඩා කිහිපයක්ම තියෙන අතර ඉන් එකක් තමයි ආදරය .. මේ ක්‍රිඩාව පමණක් ජයගත් පලියට ජිවිතය කියන ක්‍රීඩාව ජයගන්න බෑ ..නමුත් මෙම ක්‍රිඩාව ජය ගෑනිම ජිවිතය ජයගෑනිමට ඔනෑම කරන ප්‍රධාන සාධකයක් ලේස මම දකිනවා ..

නමුත් සෑම දෙයක්ම හරි තාවකලිකයි.. තාවකලික තෘප්තිය උදෙසා අපි සියලු දෙනා නවින ලොකයේ තරගයක යෙදෙනවා ..

0 comments

Post a Comment

Archives

Image Crunch